آماده باش نیروهای افغان برای مقابله با طالبان | ایران اینترنشنال

آماده باش نیروهای افغان برای مقابله با طالبان