آلان فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی: تصمیم حسن روحانی بر برداشتن محدودیت‌ها، تصمیم نادرستی بود | ایران اینترنشنال

آلان فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی: تصمیم حسن روحانی بر برداشتن محدودیت‌ها، تصمیم نادرستی بود