آرش حسن‌نیا، روزنامه نگار اقتصادی: صنعت مرغ و تخم‌مرغ از ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و حضور دولت در صنعت و تجارت رنج می‌برد | ایران اینترنشنال

آرش حسن‌نیا، روزنامه نگار اقتصادی: صنعت مرغ و تخم‌مرغ از ناهماهنگی دستگاه‌های متولی و حضور دولت در صنعت و تجارت رنج می‌برد