آخر هفته با صادق صبا: از پایین کشیدن مجسمه‌های چهره‌های تاریخی تا آخرین انیمیشن هایائو میازاکی | ایران اینترنشنال

آخر هفته با صادق صبا: از پایین کشیدن مجسمه‌های چهره‌های تاریخی تا آخرین انیمیشن هایائو میازاکی