وزارت دفاع | Page 2 | ایران اینترنشنال

وزارت دفاع

از خبرهای رسیده برای تشکیل کابینه گفته میشود که روحانی اینبار قصد دارد برای پست وزارت دفاع از کاندیداهای ارتشی به جای اعضای سپاه پاسداران استفاده کند...
۲۰ تیر ۱۳۹۶