وزارت بهداشت | ایران اینترنشنال

وزارت بهداشت

محمداسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان و مشاور عالی وزیر بهداشت در مورد به کار بردن عبارت «ویروس انگلیسی» از سوی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری...
۲۷ اسفند ۱۳۹۹