واکسیناسیون کرونا | ایران اینترنشنال

واکسیناسیون کرونا

روزنامه همشهری از وجود بازار غیر رسمی تزریق واکسن کرونا با شماره گذرنامه و ارائه کارت واکسن کردستان عراق به قیمت ۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان در تهران خبر...
۲۵ خرداد ۱۴۰۰