واژگونی اتوبوس | ایران اینترنشنال

واژگونی اتوبوس

واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر
ابهامات موجود در سانحه‌ی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان دختر هرمزگانی، درخصوص ساعت حرکت و همچنین نبود رضایت والدین آن‌ها، باعث شد که امروز چهاردهم شهریور...
۱۴ شهریور ۱۳۹۶