هیتلر | ایران اینترنشنال

هیتلر

آدولف هیتلر با شلیک گلوله روز ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ به زندگی خود پایان داد. تنها چند روز پیش از تولد ۵۶ سالگی‌ هیتلر در ۲۰ آوریل، نیروهای ارتش سرخ شوروی به...
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸