هند | ایران اینترنشنال

هند

با وجود شناسایی موارد مشکوک به کرونای جهش‌یافته در هند، هنوز مرزهای شرقی ایران باز است. فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت که...
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰