همجنسگرا | ایران اینترنشنال

همجنسگرا

Alireza (Ali) Fazeli-Monfared, 20, a homosexual killed in Iran on May 4, 2021
علی فاضلی منفرد، جوان همجنسگرا، روز ۱۴ اردیبهشت در اهواز توسط سه مرد خانواده خود به قتل رسید. قتل این جوان ۲۰ ساله پس از آن انجام شد که بستگانش از...
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰