نیما نرمین | ایران اینترنشنال

نیما نرمین

کارمند صداوسیمای جمهوری اسلامی
صداوسیما دژِ تاکنون تسخیرناشده‌ نظام است. سازمانی با نیروی انسانی انبوه، که آشنایی عموم مردم با ساختار درونی آن یا بسیار کم است، یا اشتباه؛ اما حقیقت...
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
دیدگاه