رامین مفاخری | ایران اینترنشنال

رامین مفاخری

پژوهشگر علوم سیاسی
در نظام‌های تمامیت‌خواه، ایدئولوژیِ حاکم نقش مهم و برجسته‌ای در مشروعیت و استحکام بخشیدن به پروسه تبدیل قدرت سیاسی به اقتدار دارد، به‌طوری‌که این کار...
۱۵ آذر ۱۳۹۸
دیدگاه