آزاده دواچی | ایران اینترنشنال

آزاده دواچی

پژوهشگر حقوق زنان
زنانه شدن مهاجرت در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مباحث پژوهشی در حوزه مهاجرت و جهانی شدن بوده است. در این میان، استرالیا یکی از کشورهای مهاجر‌پذیر...
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
در چند هفته گذشته، یکی از طرح‌های موسوم به طرح منع کودک‌همسری و توقف ازدواج کودکان زیر هجده سال در مجلس ایران رای نیاورد. این طرح در شرایطی در مجلس...
۱۵ دی ۱۳۹۷
دیدگاه
ایران اینترنشنال
عصر ۲۲ خرداد، هنوز سه ساعتی تا پایان زمان رای‌گیری مانده بود که درِ حسینیه ارشاد را بستند. صف بلند شناسنامه به دست‌ها، معطل مانده بودند که بروند یا...