نظرسنجی | ایران اینترنشنال

نظرسنجی

عکس: خبرگزاری صدای افغان
نتایج یک نظرسنجی:
نتایج یک پیمایش درباره نگرش ایرانیان نسبت به مهاجران افغانستان نشان می‌دهد ۴۳ درصد مردم تهران گفته‌اند با ممنوع شدن حضور اتباع این کشور در پایتخت...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
کاهش حمایت مردم آمریکا از حمله به افغانستان
هفده‌سال پس‌از حمله نظامی آمریکا به افغانستان
براساس یک نظرسنجی جدید، هفده‌سال پس‌از حمله نظامی آمریکا به افغانستان، مردم آمریکا درباره نتایج این حمله بدبین‌اند. حدود نیمی از آمریکایی‌ها (۴۹٪)...
۱۴ مهر ۱۳۹۷