ناسا | ایران اینترنشنال

ناسا

نگاهی به خبر منتشر‌شده درباره کشف یک جهان موازی معکوس
«جهانی موازی در همسایگی ما که زمان در آن برعکس در جریان است»؛ این خلاصه خبری بود که در هفته‌های گذشته در رسانه‌های زیادی از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان...
۱۶ خرداد ۱۳۹۹