میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران | ایران اینترنشنال

میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران

روزنامه وطن‌امروز یک روز بعد از آنکه با طرح اتهاماتی علیه سفیر آلمان در ایران، خواستار برخورد با او در واکنش به تصمیم دولت آلمان به قرار دادن حزب...
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
وزارت خارجه آلمان اتهام‌‌ «جاسوسی» وارد شده از سوی روزنامه وطن‌امروز به میشائیل کلور بِرشتولد، سفیر آلمان در تهران، را تکذیب کرد و به ایران‌...
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران می‌گوید اجرایی شدن سازوکار مالی ویژه اروپا بدون تایید نهایی اف‌ای‌تی‌اف در ایران ممکن نیست. سفیر آلمان در...
۱ اسفند ۱۳۹۷