مین | ایران اینترنشنال

مین

در روز جهانی آگاهی‌‌رسانی درباره مین
مونا ژول، نماینده دائم نروژ در سازمان ملل و رییس چهارمین نشست سالانه کنوانسیون جهانی «منع بهکارگیری مین‌های ضد‌نفر»، گفت ماهانه، فقط در افغانستان،...
۱۶ فروردین ۱۳۹۸