میشل باشله | ایران اینترنشنال

میشل باشله

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن هشدار نسبت به فشارهای فزاینده حکومت ایران بر جمعیت دانشجویی امام علی، بازداشت شارمین میمندی‌نژاد، عضو...
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
میشل باشله،‌ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران خواستار شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و انجام...
۱۵ آذر ۱۳۹۸