میراث جهانی یونسکو | ایران اینترنشنال

میراث جهانی یونسکو

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه:
عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه خبر داد که یونسکو خواهان توضیح درخصوص احداث کارخانه قند در حریم اثر جهانی چغازنبیل شد. مدیر...
۴ آذر ۱۳۹۹