مهاجران افغان | ایران اینترنشنال

مهاجران افغان

رسول موسوی مدیر کل غرب آسیا در وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات سفیر افغانستان در تهران پیرامون پرونده شلیک پلیس به خودروی حامل مهاجران افغان در...
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
انتشار گزارش تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
نتیجه تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد در میان مهاجران افغان که در رودخانه هریرود در مرز با ایران غرق شدند، دست‌کم یک کودک ۱۲ ساله...
۸ خرداد ۱۳۹۹