مسکن | ایران اینترنشنال

مسکن

بررسی نرخ اجاره‌بها در تهران
دو میلیارد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۸۰۰ میلیون، ۵۵۰ میلیون تومان، این‌ها قیمت اجاره برخی از خانه‌ها در تهران است خانه‌هایی که شاید تا همین چند سال...
۷ مرداد ۱۳۹۹