مسعود اندرابی | ایران اینترنشنال

مسعود اندرابی

به دنبال معرفی اعضای کابینه حکومت افغانستان به مجلس نمایندگان، امروز دوشنبه ۲۶ عقرب/آبان، محمدحنیف اتمر، نامزد وزارت امور خارجه، مسعود اندرابی، نامزد...
۲۶ آبان ۱۳۹۹