مروز مطبوعات | ایران اینترنشنال

مروز مطبوعات

روزنامه‌خوانی ۱۴ مهرماه
روزنامه‌خوانی ۱۴ مهرماه
حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در استادیوم آزادی در پنج شنبه‌ای که گذشت، وقتی بود که روزنامه‌ها، شب قبلش آخرین شماره هفته را بسته بودند. حضور سیدعلی...
۱۴ مهر ۱۳۹۷
روزنامه‌خوانی ۱۲ شهریور
دیروز خبرهای مهمی اتفاق افتاد که در روزنامه‌ها بازتابی نداشت. نامه مهدی کروبی از حصر و خطابش با خبرگان رهبری و مسئول‌دانستن رهبر جمهوری اسلامی در...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷