مرز | ایران اینترنشنال

مرز

مرزبانان پاسگاه مرزی ساوجی درمریوان
به بهانه کشته‌شدن مرزبانان
۱. «وضعیت مرزىِ بنیادى، مرگ خود یا همان اندیشیدن به مرگ خود است. مرگ خود به‌معنای پایان تمامى امکان‌ها و تجربه‌هاى من و پایان جهان من است نه [پایانِ...
۳ مرداد ۱۳۹۷