مراسم مذهبی | ایران اینترنشنال

مراسم مذهبی

​​​​​​​مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی: 
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با اشاره به تبلیغات رسانه‌ای برای مراسم اربعین پرسیده که آیا ابداعاتی مثل راهپیمایی پر...
۲۸ مهر ۱۳۹۸