مراسم تحلیف | ایران اینترنشنال

مراسم تحلیف

فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، که به‌منظور شرکت در مراسم تحلیف دوره‌ی دوازدهم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، در ساعات پایانی شامگاه...
۱۴ مرداد ۱۳۹۶