محمود بهشتی لنگرودی | ایران اینترنشنال

محمود بهشتی لنگرودی

غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، با اشاره به این‌که هیچ‌کس به‌خاطر صنف و حرفه‌اش بازداشت نمی‌شود، تأکید کرد این‌که می‌گویند...
۲۶ شهریور ۱۳۹۶