محمد رشنونژاد | ایران اینترنشنال

محمد رشنونژاد

محمد رشنونژاد، عضو سابق تیم ملی جودو ایران با انتقاد از مدیریت ضعیف در فدراسیون جودو درباره خداحافظی ناصر ناصری‌پور از تیم ملی ایران گفت که سیاست‌های...
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷