محمد اسماعیل اکبری | ایران اینترنشنال

محمد اسماعیل اکبری

محمد اسماعیل اکبری، مشاور وزیر بهداشت ایران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی هشدار داد وضع ایران از لحاظ شیوع کرونا، از همه کشورهایی که در تلویزیون نشان...
۲ آبان ۱۳۹۹