محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران | ایران اینترنشنال

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تاکید «مطمئن نیستم که بتوانیم جلوی جنگ را بگیریم»، گفت: «ایران آغازگر جنگ نخواهد بود، اما...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸