مجلس سنا | ایران اینترنشنال

مجلس سنا

سنای آمریکا هر دو طرح پیشنهادی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، برای پایان دادن به تعطیلی اجباری بخش‌های بزرگی از دولت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز...
۵ بهمن ۱۳۹۷