ماموران ضد شورش | ایران اینترنشنال

ماموران ضد شورش

گروهی از شهروندان لبنانی در تجمعی که هدف آن اعتراض به ناکارامدی و فساد مسولان دولت عنوان شده، ساختمان وزارت‌خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت محیط‌زیست،...
۱۸ مرداد ۱۳۹۹