لویی جرگه | ایران اینترنشنال

لویی جرگه

در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تجمع شماری از افراد با پرچم گروه طالبان در پارک ملت تهران به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت: کشورهای همسایه...
۱۳ مرداد ۱۳۹۹