لقمان وحید | ایران اینترنشنال

لقمان وحید

 وحید لقمان کولبرحادثه دیده
یکی از نزدیکان وحید لقمان کولبرحادثه دیده:
یکی از نزدیکان لقمان وحید، کولبر حادثه دیده‌ای که پا و چشمش را بر اثر انفجار مین در مرز عراق و ایران از دست داد، به وبسایت «ایران اینترنشنال»، گفت که...
۲۶ خرداد ۱۳۹۷