لبنان | ایران اینترنشنال

لبنان

ریمون غجر، وزیر موقت انرژی لبنان، اعلام کرد دولت این کشور هیچ درخواستی را برای واردات سوخت از ایران دریافت نکرده است. به گزارش رویترز، غجر روز...
۱۰ شهریور ۱۴۰۰