لایحه حمایت از زنان | ایران اینترنشنال

لایحه حمایت از زنان

تعدادی از فعالان حقوق زنان به در نظر گرفته نشدن موضوع خشونت خانگی علیه زنان در «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اعتراض کردند. بر اساس...
۲۷ دی ۱۳۹۹