قطعی برق | ایران اینترنشنال

قطعی برق

خاموشی گسترده و ونزوئلا؛
هم‌زمان با قطع گسترده‌ برق در ونزوئلا، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از برنامه‌اش برای ارسال کمک‌های فوری به این کشور فقرزده آمریکای جنوبی خبر داد. این...
۱۰ فروردین ۱۳۹۸