قرارداد ایران چین | ایران اینترنشنال

قرارداد ایران چین

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی «قرارداد جمهوری اسلامی با چین» را «قرارداد خائنانه» و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را از خائن‌ترین حاکمان تاریخ ایران...
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، از اصرار چین به دور زدن دولت روحانی و ارتباط مستقیم با نهادهای ثابت حکومتی و نماینده رهبر جمهوری...
۱۲ فروردین ۱۴۰۰