فعالان بازداشتی محیط زیست | ایران اینترنشنال

فعالان بازداشتی محیط زیست

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، فعال محیط‌زیستی که بهمن۱۳۹۶ حین بازداشت در زندان اوین کشته شد، پس از ماه‌ها ممنوع‌الخروج بودن، وارد کانادا شد...
۱۹ مهر ۱۳۹۸