سرخط خبرها

 • گزارش منابع ایران اینترنشنال: شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۵۹ نفر رسید
 • رییس بیمارستان «مسیح دانشوری» تهران شمار بیماران بستری‌ مشکوک به کرونا در این بیمارستان را ۱۰۴ نفر اعلام کرد
 • رییس سازمان بهداشت جهانی: موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران، ایتالیا و کره جنوبی «‌بسیار نگران‌کننده» است
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ممنوعیت ملاقات بیماران در بیمارستان‌های این استان به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد
 • رییس اتاق اصناف ایران: کلیه نمایشگاه‌های فصلی و بهاره به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا لغو می‌شود
 • کویت اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا، میزبانی دیدار پرسپولیس و النصر عربستان سعودی را قبول نمی‌کند
 • هواپیمایی ماهان نقش خود در انتقال ویروس کرونا از چین به ایران را رد کرد
 • استاندار قم: بر اساس پیش‌بینی‌ها، به این زودی نمی‌شود مساله کرونا را در قم حل کرد
 • دادگاهی در نیویورک هاروی واینستین، تهیه‌کننده هالیوود، را در دو مورد آزار جنسی گناهکار دانست
 • تولیت آرامگاه «‌امام علی» در نجف از بسته شدن درهای این آرامگاه برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در میان زائران خبر داد
 • رییس روابط عمومی وزارت بهداشت: قرار شد در مدارس به صورت نمادین «زنگ شستن دست‌ها» را داشته باشیم
 • دولت ایران وزیر دادگستری را مامور رسیدگی به شرح حال نیلوفر بیانی، زندانی محیط زیست، مبنی بر اعمال تهدیدهای فیزیکی، روانی و جنسی از سوی ماموران امنیتی طی دوران بازجویی‌اش کرد
 • احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم: تا یک‌شنبه شب، چهارم اسفند، حدود ۵۰ نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند
 • نخستین مورد ابتلا به کرونا در نجف عراق ثبت شد، فرد مبتلا ایرانی است
 • IranIntl :آدرس کانال یوتیوب ایران اینترنشنال
 • پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری‌تان به تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را از طریق واتس‌اپ، تلگرام و سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ بفرستید
 • وب‌سایت: IranIntl.com * توییتر : [email protected] * اینستاگرام: IranIntltv * اینستاگرام ورزشی : Iranintlsport * فیس‌بوک: IranIntl * ایمیل: [email protected]
گزارش تصویری اختصاصی ایران‌اینترنشنال

۱۰ روستای دیدنی ایران از دریچه دوربین

در سفر به گوشه و کنار ایران، گاه به مناطقی روستایی می‌رسیم که طبیعت و بشر، دست در دست هم، مناظری بسیار دیدنی خلق کرده‌اند. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۱۰ تصویر اختصاصی ایران‌اینترنشنال از روستاهایی که می‌توان آن‌‌ها را از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ایران دانست.

«ﺳﺮآﻗﺎﺳﯿﺪ» روﺳﺘﺎﯾﯽ است در ارﺗﻔﺎع ۲۵۰۰ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ، با ﺟﺎده‌ای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺻﻌﺐ‌اﻟﻌﺒﻮر در رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ استان چهارمحال و بختیاری. ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﻋﻠﺖ ﺑﺎرش‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف، ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﺳﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﺮاقگاه‌ﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺟﺎده‌ای ﮐﻪ از داﺧﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس ﻣﯽ‌ﮔﺬرد، اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﺲ در استان خراسان جنوبی ایران اﻓﺘﺎد، دﯾﺪن روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ «اﺻﻔﻬﮏ» را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ. اﺣﯿﺎی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ‌ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺘﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﯾﺮی و ﻗﺮار گرفتن آن در ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن‌ها ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮبه‌‌فردی ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﻟﻐﺖ واﺣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ به روﺳﺘﺎی «ﻧﺎی‌بند» ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ. روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت و در استان خراسان جنوبی. اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮبه‌فرد ﺧﻮد و ﻗﺮار گرفتن در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ، ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﻧﺎرﻧﮕﯽ، ﻧﺎرﻧﺞ و ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم، ﺑﯽ‌ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.  ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری روﺳﺘﺎی «ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ» ﺑﻪ‌ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ اغلب در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﻫﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ‌دﺳﺖ‌آﻣﺪه، ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی قمری ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮبه‌فرد این روستا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ که در ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی مختلف اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ‌ای از ﺟﻨﻮب اﯾﺮان، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﯽ‌ﺗﺮدﯾﺪ روﺳﺘﺎی «ﻻﻓﺖ» ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻻﻓﺖ، ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﺪت‌ها ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺗﺎ روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺑﺎ ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﺎره‌ﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ‌ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻨﻮز ﻫﻢ می‌توان ردﭘﺎی داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ را در ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن روﺳﺘﺎ دﯾﺪ و ﺷﻨﯿﺪ. «اﺑﯿﺎﻧﻪ» از ﻣﻌﺪود روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان است ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ، ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر را هم‌زﻣﺎن در آنجا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﺧﺎک ﺳﺮخ اﺳﺘﻔﺎده‌ﺷﺪه در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ روﺳﺘﺎ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯿﺪه است. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺳﺘﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻫﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻬﺮان-اﺻﻔﻬﺎن، اﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮔﺮدﺷﮕﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. روﺳﺘﺎی «ﻓﻮرگ» در  استان خراسان جنوبی، ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﻪ‌ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و تاریخی اﯾﺮان، از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻮرگ ﺑﻌﺪ از ﻗﻠﻌﻪ اﻟﻤﻮت، ﻣﻬم‌ترین ﻣﻘﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮده است. ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎی ﻓﻮرگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﯿﻦ، ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻮرگ ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﺮق اﯾﺮان اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ۳ روﺳﺘﺎی ﺻﺨﺮه‌ای ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ داﻣﻨﻪ‌ﻫﺎی ﮐﻮه ﺳﻬﻨﺪ و روﺳﺘﺎی ﺻﺨﺮه‌ای «ﮐﻨﺪوان» ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت دﺳﺘﮑﻨﺪ و در داﺧﻞ ﺻﺨﺮه‌ﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮه ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﮐﻨﺪوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در استان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ. ﻗﺮار گرفتن روﺳﺘﺎی «ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ» در ﮐﻨﺎر «دﻫﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﺎن» (ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺸﻪ آن را ﮐﺸﯿﺪه بودند) ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ. روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ۱۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ، خود ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ استان سیستان و بلوچستان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. 

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎی «ﮐﻨﮓ» در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ شده، وﻟﯽ از دﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه است. ﻧﺎم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ، در ﻣﺘﻮن تاریخی ﺑﺴﯿﺎری، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ. 

 

تازه چه خبر؟
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که افزایش شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، کره جنوبی و ایران «بسیار نگران‌کننده» است. تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت...بیشتر بخوانید
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش داد که رضا امیدی یاریجانی،‌ از زندانیان جوان اعتراض‌های آبان‌ماه در کرمانشاه، در پی ابلاغ حکم حبس از سوی مسئولان...بیشتر بخوانید
شرکت آب و فاضلاب اهواز اعلام کرد که آب برخی از مناطق این شهر با مشکل افت فشار یا قطعی مواجه است. این شرکت، روز دوشنبه پنجم اسفند، با انتشار اطلاعیه‌...بیشتر بخوانید
فاطمه ذوالقدر،‌ نماینده تهران،‌ اعلام کرد ۵۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ذوالقدر روز دوشنبه پنجم اسفندماه در نشست مجلس برای بررسی...بیشتر بخوانید
سمیرا هادیان،‌ زندانی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در ایران،‌ با حکم دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. خبرگزاری هرانا،‌ رسانه مجموعه...بیشتر بخوانید