غنی‌سازی | ایران اینترنشنال

غنی‌سازی

محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌ جمهوری ایران، هدف از تصویب قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی در مجلس را ناکام گذاشتن دولت در لغو تحریم‌ها...
۱۴ آذر ۱۳۹۹