علی یونسی | ایران اینترنشنال

علی یونسی

سه تشکل دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جلسه دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی این دانشگاه حضور داشتند، با ارایه جزییاتی از...
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
جمع‌آوری امضا برای آزادی علی یونسی 
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی دانشجوی زندانی، از راه‌اندازی طوماری الکترونیکی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان و جمع‌آوری...
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران در یادداشتی «همدستی و همراهی‌های» بسیج دانشگاه صنعتی شریف در طرح «اتهامات و موارد بی اساس» علیه علی یونسی...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹