عزاداری | ایران اینترنشنال

عزاداری

هیات مدیره مجمع انجمن‌های گروه پزشکی ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی، خواهان ممنوعیت عزاداری گروهی و لغو کنکور شد و هشدار داد که «اگر امروز روزانه...
۹ مرداد ۱۳۹۹