عادت ماهانه | ایران اینترنشنال

عادت ماهانه

یکی از عوارض جانبی تزریق واکسن کرونا در زنان ایجاد تغییرات در عادت ماهانه آن‌ها گزارش شده است. زنان پس از دریافت دوز اول واکسن خود تغییراتی مانند...
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰