شهردار بندرعباس | ایران اینترنشنال

شهردار بندرعباس

ادامه واکنش‌ها به تخریب آلونک زن سرپرست خانواده
عباس امینی‌زاده، شهردار بندرعباس، با اشاره به انتشار فیلم تخریب آلونک یک زن در این شهر گفت که باید بررسی شود چه کسی فیلم تخریب خانه را منتشر کرده است...
۱ آذر ۱۳۹۹