شهرداری | ایران اینترنشنال

شهرداری

مجلس ایران تحقیق و تفحص از بانک شهر را کلید زد؛
مجلس ایران با طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر موافقت کرد، بانکی که در طول یک دهه فعالیت‌اش، اتهام‌های مالی بسیاری متوجه آن بوده است. مجلس ایران بر همین...
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸