سیستان و بلوچستان | ایران اینترنشنال

سیستان و بلوچستان

Javid Dehghan-Khold, a Baluch Sunni man accused of terrorism executed in Iran. January 30, 2021
جاوید دهقان‌‌خلد، زندانی سیاسی ۳۱ ساله بلوچ که در کیفرخواست «به محاربه و همکاری موثر با گروه‌های ضدنظام» متهم شده بود، بامداد شنبه ۱۱ بهمن ماه در...
۱۱ بهمن ۱۳۹۹