سپیده قلیان | ایران اینترنشنال

سپیده قلیان

سپیده قلیان، فعال مدنی، به دلیل افشاگری درباره زندانیان عرب و بازجو-خبرنگار صداوسیما، از سوی شعبه سوم بازپرسی اوین به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب...
۲۰ بهمن ۱۳۹۸