سوخت مازوت | ایران اینترنشنال

سوخت مازوت

درحالی که هوای تهران در شرایط قرمز و «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار دارد، ده شهر استان اصفهان به دلیل آلودگی‌هوا روز پنج‌شنبه برای دومین روز متوالی...
۱۱ دی ۱۳۹۹